Što vama govori vaše ogledalo?

Što vama govori vaše ogledalo?

Danas sam održao prodajnu edukaciju za jednu veliku hrvatsku, proizvodnu tvrtku. U pauzi sam otišao u wc gdje mi je ogledalo nešto reklo…

U kutu ogledala stala je, naime, naljepnica koja je poručivala: “Osoba u ogledalu zadužena je za vašu sigurnost!”.

Ta me je poruka motivirala i za današnji tekst na blogu. Mi mikro i mali poduzetnici “uslugaši” možemo ponekad naučiti puno od velikih tvrtki koje imaju i sredstava i vremena baviti se genijalnim načinima prenošenja i jačanja ključnih poslovnih ideja i principa kod zaposlenika.

Mi se recimo možemo pogledati u ogledalo i reći: “Osoba u ogledalu je zadužena za uspjeh moje prodaje!”.

I to je zaista tako. Kao što je radnik u nekom pogonu prije svega osobno zadužen za vlastitu sigurnost, a tek onda dolaze sve druge predostrožnosti i radni uvjeti, tako je i za uspjeh u prodajnom poslovanju prije svega ovisan o nama samima, a tek onda o ostalim okolnostima koje nas okružuju (tržište, klijenti, djelatnici, država…).

U ovo predblagdansko vrijeme svi povlačimo neke crte i zaokružujemo poslovne brojke. Gdje smo bili prošle godine u ovo doba, a gdje smo sada? Pri tom se lako može dogoditi da odgovornost za sve što se dogodilo u ovih godinu dana prebrzo prebacimo na nekog drugog. Sigurno - postoje stvari koje su se dogodile a koje nam nisu olakšale prodajno poslovanje Sigurno - postoje ljudi, državna tijela, konkurencija ili klijenti koji nam nisu olakšali postizanje željenih prodajnih rezultata. 

I, u konačnici, ipak smo mi najviše odgovorni za vlastito prodajno poslovanje. Čim se odlučimo prebaciti dio odgovornosti na nekog ili nešto na što ne možemo utjecati, time prebacujemo i dio odgovornosti za vlastitu sudbinu i sudbinu poslovanja naše tvrtke ili obrta.

Stoga, slijedeći put (i uvijek) kad se pogledate u ogledalo znajte da stojite oči u oči ni manje ni više  nego sa osobom o kojoj ovisi vaša prodaja…