"Tamo gdje prestaje prodaja i savjetovanje, tu počinje coaching!"

Ovom rečenicom najbolje se može opisati što je coaching. Coaching je naime metoda razvoja koja uključuje vrlo intenzivnu duboku komunikaciju između coacha i sudionika coachinga temeljenu na međusobnom povjerenju.

Zadatak coacha je znalački postavljati pitanja, navoditi sudionika coachinga na razmišljanje, promišljanje i samorefleksiju te samostalno osmišljavanje mogućih i pravih rješenja. Coachingom se uklanjaju prepreke na putu do potpunog korištenja svih potencijala koji nam stoje na raspolaganju.

Ako ćemo još dublje ući u definiciju coachinga po principu "Pucaj od posla!", možemo reći da se ovdje radi o razvojnom konceptu pri čemu POP! coach asistira sudioniku coachinga (poduzetniku "uslugašu") u samostalnom pronalaženju odgovora na važna pitanja poput:

  • Koliko uistinu vrijedi usluga koju nudim i koliko cijena moje usluge ovisi o mom samopouzdanju i vjerovanju u samog/u sebe?
  • Koji sljedeći korak moram poduzeti u razvoju mog poslovanja?
  • Koliko sam spreman na širenje tima i zapošljavanje novih ljudi?
  • Na koji način mogu navesti sebe da više delegiram zadaće ljudima koji rade za mene?
  • Po čemu se želim pozitivno razlikovati od drugih i koje su jedinstvenosti usluge koju prodajem?
  • ...

Ova u mnoga druga pitanja postavljaju sebi svakodnevno mnogobrojni poduzetnici "uslugaši".

Ako i vi spadate među njih i želite naći odgovore na ista, onda nas nazovite i dogovorite neobavezan sastanak!