Poduzetnici "uslugaši" - jeste li sigurni da znate čime se bavite

Poduzetnici "uslugaši" - jeste li sigurni da znate čime se bavite

Nedavna iskustva s različitim poduzetnicima "uslugašima" ponovno su potvrdila moje, već puno puta dokazano, stajalište:

Dobar dio nas poduzetnika "uslugaša" nije svjestan čime se, u biti, bave!

Upoznao sam, naime, ogroman broj poduzetnika koji pate od fenomena "pogrešnih premisa".

Objasnit ću.

Pogrešna premisa:

Marketingašica koja misli da se bavi uslugom marketinga.

Vlasnik auto-škole koji misli da se bavi edukacijom novih vozača.

Vlasnik fitness centra koji misli da se bavi uslugama rekreacije.

Vlasnica kozmetičkog salona koja misli da se bavi pružanjem usluga njege ljepote.

Ispravna premisa:

Marketingašica se bavi prodajom usluga marketinga.

Vlasnik auto-škole se bavi prodajom usluga edukacije novih vozača.

Vlasnik fitness centra se bavi prodajom usluga rekreacije.

Vlasnica kozmetičkog salona se bavi prodajom usluga njege ljepote.

Poduzetnica ili poduzetnik "uslugaš" uvijek mora imati na umu da je njegova ključna zadaća baviti se, raditi na, i stalno imati na umu prodaju vlastitih usluga i kako istu unaprijediti. 

Oni od vas koji će sad ljutito reći kako je kvaliteta usluge dovoljna i kako ste vi profesionalac koji svojim radom privlači nove klijente - e njima kažem... PIH!

Pa, naravno, da je kvaliteta usluge ključna. Ali danas je kvaliteta "higijenski" faktor da biste uopće uspjeli u poslu. 

Razlikovni faktor je vaša sposobnost da svoje kvalitetne usluge približite a zatim i prodate ciljanoj publici.

A to znači da treba zasukati rukave i baviti se prodajom - sustavno, promišljeno i planski.

Čekanje na klijenta koji traži kvalitetu moglo bi se, u protivnom, pretvoriti u jako dugo i uzaludno čekanje. 

Njega vam je vjerojatno već "čopio" netko ispred nosa time što ima i kvalitetnu uslugu, ali i kvalitetnu prodaju...