Predstavljamo Vam još jednog uspješnog “uslugaša“.

Radi se o Nahidu Kulenoviću, rođenom u Jajcu a nastanjenom u Visokom.

Nahid radi kao prosvjetni radnik a poznat je po svom hobiju koji u posljednje vrijeme prerasta u ozbiljan posao. Radi se o 3D, realističnim crtežima koje Nahid radi gotovo na svim materijalima i podlogama.

Došao je na ideju da svoj talent iskoristi tako što bi crtao gotovo sve što naručitelj poželi. Često su to crteži (murali) brendova i proizvoda na zidovima poslovnih objekata. Kako kaže Nahid, 3D crteži sami po sebi privlače pažnju posmatrača nakon čega slijedi slikanje, objavljivanje na društvenim mrežama pa se tako matematičkom progresijom širi reklama.

Pitan kako je došao na ideju o ovom poslu dao nam je originalne i iskrene odgovore.

Dojadilo mi da čekam tamo neku tranšu MMF-a kako bi dobio zarađenu plaću pa poželjeh da pokrenem vlastiti posao. Kako nisam imao dovoljno sredstava za poslovni prostor i proizvodne mašine, jednostavno sam kupio pribor i boje za crtanje.

Njegov cjelokupan dosadašnji rad može se pogledati na facebook stranici „3D BiH“.