Muče me moji djelatnici! Što da radim?

Muče me moji djelatnici! Što da radim?

Obratio nam se jedan poduzetnik "uslugaš" - inače vlasnik tvrtke koja se bavi prodajom marketinških usluga - sa slijedećom dilemom i pitanjem:

"Muče me moji prodavači - pogotovo nekoliko novih u timu. Čine dosta velike greške i propuštaju zabrinjavajući broj prodajnih prilika. Prošli su prodajnu edukaciju, ali to nije donijelo previše uspjeha. Što da radim?"

Prodajni rezultat Vašeg tima ovisi o više faktora. Kad su u pitanju članovi vašeg tima, njihov uspjeh će ovisiti o Vašoj sposobnosti da odaberete najbolje pri zapošljavanju. To je osnova. Budite sigurni da zaista zapošljavate najbolje, a ne najbolje od najgorih. Bolje ne zaposliti nego zaposliti prosječne ljude u prodaji. Riječi "prodaja" i "prosjek" se ne podnose baš najbolje.

Drugi faktor ste sami spomenuli - edukacija. Kažete da su prošli prodajnu edukaciju... Kako je to moguće? Prodajna edukacija nije nešto što se prolazi poput testa u srednjoj školi. Prodajna edukacija mora biti nešto sustavno, kontinuirano i redovito. Zamislite da su Vaši prodavači profi sportaši. Profi sportaši naime ne prolaze trening. Oni jednostavno stalno treniraju!

I treći važan faktor - motivacija! Budite sigurni da je Vaš sustav plaća i nagrađivanja pravedan, jasan, jednostavan za shvatiti i prije svega motivirajući!