Laci Debeljak

Laci Debeljak

Agencija Aspectus sa svojim dugogodišnjem iskustvom u poslovanju, posredovanju u

prometu nekretnina na području Istarske županije nudi Vam svoje usluge pri kupnji i prodaji

nekretnina.

Našim klijentima nudimo zadovoljstvo, sigurnost i profesionalost od prezentacije nekretnina

sve do kupoprodaje i uknjižbe. Agencija na zahtjev klijenata pruža KONZALTING usluge, te

kompletnu uslugu pribavljanja potrebnih dokumenata o vlasništvu nekretnina, izvoda iz

katastra, uvjerenja iz prostornog plana, uknjižba vlasništva u zemljišnim knjigama, prijava

poreza na promet nekretnina a po potrebi i prijenosu režijskih troškova (voda, struja, telefon,

komunalne naknade) sa prodavatelja na kupca.

Na sve Vaše upite i zahtjeve pri prodaji i kupnji nekretnine s zadovoljstvom vam stojimo na

usluzi.

S poštovanjem

ASPECTUS d.o.o.