Kako u pregovorima postići najvišu cijenu za vašu uslugu?

Kako u pregovorima postići najvišu cijenu za vašu uslugu?

Postoji čitav niz uslužnih djelatnosti u kojima možete kroz pregovore definirati cijenu vaše usluge, i to od klijenta do klijenta. To znači da od slučaja do slučaja i zavisno od vaših pregovaračkih sposobnosti, vaša cijena također može biti različita, pa onda i vaš profit.

Držite se ova tri pravila u pregovaranju i postići ćete najvišu cijenu za vašu uslugu:

1) Uvijek budite prvi koji će spomenuti cijenu usluge. Ukoliko dopustite drugoj strani da prva kaže koliko želi uložiti u vašu uslugu, onda će taj iznos biti početna točka od koje kreću daljnji pregovori. To nije položaj u kojem želite biti.

2) Uvijek zatražite više nego što mislite da ćete dobiti. Ako je druga strana umješna u pregovaranju, tada će vas „pritisnuti“ i tražiti ustupke. Ako odmah kažete točno onu cijenu koju želite, tada ćete morati napraviti ustupak i spustiti cijenu ispod željenog iznosa. Ostavite si prostora za cjenkanje!

3) Za svaki ustupak koji napravite zatražite protu-ustupak. Nikad, ali nikad nemojte dati ustupak bez da ste zatražili nešto zauzvrat od klijenta. Ako spustite cijenu na traženje klijenta, onda i vi zatražite nešto od njega poput: kupovine neke dodatne usluge, kupovine više usluga od jednom, ili barem preporuke drugih klijenata kojima možete ponuditi vaše usluge.